“Tavoitteena aktivoida toimistolle paluuta ja tukea hybridityötä pandemian jälkeen”

Saimme sekä Rakka Worksin tutkimuksesta että heidän kanssaan käymistämme keskusteluista paljon apua omaan kehitystyöhömme. Asiantuntija-avun hyödyntäminen tehosti omaa työtämme sekä ohjasi toimenpiteitämme oikeaan suuntaan. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä, Tero ja Hanna!

Outi Ruohola, henkilöstöjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

 • Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n kulttuuria ja tilankäyttöä koskeva nykytilanneanalyysi ja tarvekartoitus.
 • Yrityksen tavoitteena oli selvittää millä tavalla yrityksen nykyiset tilat palvelevat työntekoa ja halutun työkulttuurin muodostumista pandemian jälkeisessä ajassa.
 • Prosessin pääpainona oli selvittää miten johto ja henkilöstö kokevat nykyiset tilat ja työkulttuurin sekä miten niitä tulisi kehittää.
 • Toimeksiannossa haastateltiin laajasti yrityksen johtoa sekä toteutettiin kattava kyselytutkimus koko henkilöstölle. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin tilojen toimivuuden lisäksi myös työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä teemoja.
 • Prosessin lopputulemana koostettiin raportti, jonka avulla yrityksen johto pystyi tekemään tutkittuun tietoon perustuvia päätelmiä ja päätöksiä tulevaisuuden toimiston ja työkulttuurin tueksi.
 • Raportti loi pohjan tiimi-lähtöiselle jatkokehittämiselle

Kohde

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Eteläesplanadi 14, Helsinki

Asiakas

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Vuosi

2022

Laajuus

Organisaation koko 300+ henkilöä

Työn sisältö

 • Perehtyminen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tapaan tehdä työtä, työkulttuuriin ja nykyisiin työtiloihin.
 • Kyselytutkimus koko henkilöstölle (työhyvinvointi, työtavat, yhteisöllisyys, työympäristöt). 
 • Johdon haastattelut ja johtoryhmäkeskustelut, tilahavainnointi, tutustuminen aiemmin tehtyyn kulttuurityöhön.
 • Raportointi johdolle työn tuloksista sekä näkymä työympäristökehittämisen trendeihin. 
 • Osana haastatteluja ajatuksia ja asenteita muovaava dialogi organisaatiokulttuurin ja työtapojen mahdollisuuksista tulevaisuudessa.