Uusi tila, uudet toimintatavat. Miten tuodaan yrityksen henki osaksi uusia toimitiloja?

  • Yrityksen tavoitteena oli luoda työyhteisölle uusi tapa työskennellä uusissa tiloissa sekä yhteiset pelisäännöt tukemaan tilan käyttöä.
  • Prosessin pääpaino oli antaa henkilökunnalle työkalut arvioida omia työtapojaan ja tilan merkitystä työtehtävien suorittamiseen.
  • Toimeksiannossa luotiin henkilöstölle kolme työpajaa, joiden tavoitteena oli auttaa henkilöstöä tunnistamaan itselleen sopivia työtapoja sekä vahvistaa tiimien yhteisiä työskentelytapoja. Työpajojen aikana ja välityöskentelyssä hyödynnettiin Howspace-ympäristöä.
  • Prosessi päättyi koko henkilöstön yhteiseen pelisääntötyöpajaan, jossa luotiin yhteiset pelisäännöt uudelle toimistolle.

Työn sisältö

  • Perehtyminen Dagmarin tapaan tehdä työtä, työkulttuuriin ja tilalle asetettuihin tavoitteisiin.
  • Henkilökunnan valmentaminen tulevaan muutokseen (Tunnista työtapasi-valmennus)
  • Uuden tilan käyttöönoton tuki (pelisääntötyöpaja)Kohde

Darmarin uudet toimitilat Annankadulla (Hki)

Asiakas

Dagmar

Vuosi

2022

Dagmarin aula- ja monitoimitila

Pelisääntötyöpajatoimintaa Miro-virtuaalityötilassa