Onko teillä huomioitu toimistotiloissa työntekijöiden tarpeet niin työn tekemisen, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta?

Pandemia-aikana tehtyjen tutkimusten mukaan koronapandemia ja etätyöhön siirtyminen edistivät asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöiden itseohjautuvuutta. Tämä ”autonomialoikka” ilmeni lisääntyneenä mahdollisuutena vaikuttaa työtehtävien toteutustapoihin, työrytmiin, taukoihin, työn aloittamis- ja lopettamisaikoihin sekä myös paikkoihin, joissa työtä tehdään. Nämä vaikutusmahdollisuudet lisäsivät ihmisten itsetuntemusta ja toivat osalle työntekijöistä kaivattua joustoa hektiseen työelämään

Miten organisaatio voisi jatkossa ottaa huomioon työntekijöiden lisääntyneen autonomian tarpeen sekä tarjota mahdollisuuden säädellä työn kuormitustekijöitä, myös toimistolla?

Sosiaalisina laumaeläiminä me ihmiset tarvitsemme toisiamme ja mahdollisuutta kohdata myös fyysisesti, mutta lopulta paluussa toimistolle on kuitenkin usein kyse arjen sujuvuudesta. Yhä useammalla työntekijälle henkinen hyvinvointi ja palautuminen on keskeistä, ja työn ja vapaa-ajan välille haetaan tasapainoa, mikä saattaa näyttäytyä entistä suurempina etätyöhaluina. Kuitenkin tuoreiden tutkimusten mukaan heikompi työhyvinvointi on yhteydessä haluun tehdä jatkossa enemmän etätöitä ja voi viitata työuupumukseen tai työholistisiin taipumuksiin. Parhaiten voidaan hybrityössä, jossa työntekijän on mahdollista sovittaa yhteen sekä henkilökohtainen että työelämä.

Hyvinvointia tukevassa työympäristössä lähtökohtana tulisikin olla sujuva työarki, jossa oleellista on

  1. Edistää työtehtävien sujuvuutta, huolehtia hyvästä (kognitiivisesta) ergonomiasta ja esteettömyydestä
  2. Huomioida yksityisyys ja henkilökohtaisen tilan tarve sekä vahvistaa työntekijöiden hallinnan tunnetta
  3. Edistää psykologista turvallisuutta ja huomioida ihmisten välinen erilaisuus
  4. Elvyttää ja auttaa palautumaan työtehtävien välillä.

Työympäristöä kehitettäessä tulee ymmärtää työprosessien ja eri käyttäjäryhmien vaatimukset ja tarpeet. On myös tärkeää, että käyttäjät osallistuvat työympäristön suunnitteluun ja tulevaisuuden työskentelytapojen miettimiseen. Tässä muutoksessa organisaatiot tarvitsevat tukea.

Rakan tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät organisaation toivottua työkulttuuria. Ratkaisut eivät rajoitu ainoastaan fyysisiin tilaratkaisuihin, vaan myös esimerkiksi yhteisöllisyyden ja työn tekemisen tapojen kehittämiseen. Kulttuuria voidaan edistää yhteisesti sovituilla toimintatavoilla, joita kehitetään tilojen suunnittelun rinnalla.

Kokeneet työympäristökehittäjämme ovat tukenasi luomassa työympäristöä, joka tukee tuottavuutta, hyvinvointia ja uudenlaisia työnteon tapoja.

Haluatko kuulla lisää?