Rakka osallistui osana Skanskan kilpailuryhmää Hakametsän alueen kehittämiskilpailuun. Yhdessä Skanskan, Noan Arkkitehtien, A-insinöörien ja Nomajin kanssa luotiin Well City -konsepti.

WellCity on kampusmainen kokonaisuus, joka palvelee eri ikäryhmiä ja tarjoaa monipuolisen palvelukokonaisuuden nuorille, opiskelijoille, perheille ja senioreille. Hyvinvoinnin kampuksella erilaiset urapolut risteävät kohtaamisten kautta jokaisena vuodenaikana. Terveellinen elämäntapa ulottuu harrastuksista ja ulkoilusta aina ravintoon ja asumiseen saakka.

Konseptin perustana on kaikkia käyttäjiä ja toimintoja yhdistävä digitaalinen alusta. Konseptin perusajatuksena oli tuottaa ympäristö jossa yhdistyy sekä tavoitteellinen urheilu, kaikille avoin kylätalomaisuus, asuminen kaikissa muodoissaan sekä työn tekeminen. Konsepti esitteli uuden näkökulman kaupunginosaan jossa digitaalisen alustan kautta kortteli ja kaupunginosa ulottuu fyysisiä rajojaan suuremmalle alueelle. Toimintojen osalta alueelle pyrittiin hakemaan laaja skaala eri tasoisille  urheilijoille ja liikkujille sopivia aktiviteetteja ja liikkumisen muotoja. Konseptissa hyvinvointi laajennettiin koskemaan kaikkia sen laajassa moninaisuudessaan. Konsepti palvelee kaikkia vauvasta vaariin.

Kilpailun taustaa

Hakametsä Sport Campus -alueen kehittämiseen tähtäävä kilpailu järjestettiin Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kehitysohjelmat-palveluryhmän toimesta. Kilpailun tavoitteena oli saada taloudellisesti ja toiminnallisesti sopiva konseptisuunnitelma sekä toteuttaja Hakametsän alueelle sijoittuvaan uudenlaiseen liikunnan ja urheilun keskittymään. Konsepti- ja toteutuskilpailu oli luonteeltaan tontinluovutuskilpailu.

Kuva: Noan Arkkitehdit