Leppävaarassa, juna-aseman, kehä I:n ja Sellon välittömässä läheisyydessä, sijaitsevalle tontille on NCC:n toimesta nousemassa hyvin mielenkiintoinen toimistokohde – OOPS.

Osana tontille sijoittuvia toimintoja on suunnitteilla myös kaupallinen osio. Rakan osakkaan, Tero Heleniuksen, tehtävänä oli pohtia millaisia kaupallisia toimintoja tontille tulisi sijoitta. Kaupallisesti hanke on hyvin mielenkiintoinen johtuen Sellon läheisyydestä.

Työ sisälsi kohteen kävijäprofiloinnin ja siitä johdetut mahdolliset tulevaisuuden konseptit. Konseptit oli sidottu kaupan tulevaisuuden kehittymisvisioon ja sen soveltamiseen kotimaan markkinassa. Aineisto antoi NCC:lle mahdollisuuden pohtia eri vaihtoehtojen vaikutusta koko hankkeeseen sekä valita tulevaisuuden painotusta kaupan ja siihen liittyvien tilojen osalta.