Muotoilemme tulevaisuuskestäviä ympäristöjä

“Voidaksemme tulevaisuudessakin asuttaa planeettaamme tulee meidän löytää ratkaisuja, jotka käyttävät mahdollisuuksien mukaan hyväkseen olemassa olevia resursseja. Meidän tulee sovittaa toimintamme tukemaan kestävää kehitystä. Uusien ratkaisujen tulee edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia taloudellisen kestävyyden ohella.”

Palvelut

Muotoilemme ihmisen kokoisia ympäristöjä kiinteistöliiketoiminnan päälle

Työympäristöt

Alati kiihtyvällä vauhdilla muuttuva maailman asettaa uusia vaatimuksia työympäristöillemme. Viime kuukausien aikana Koronan tuomat uudet suositukset ovat pakottamassa organisaatiot miettimään työtä uudella tavalla. Menestystä tavoittelevat organisaatiot etsivät jo uusia malleja työympäristöjensä muotoilemiseksi. Työn murros koskee meitä kaikkia.

Rakan analyyttinen työympäristökehtitysprosessi on luotu tuottamaan erityisesti tulevaisuuskestäviä työympäristöjä. Sukellamme kehitysprosessissamme yhdessä asiakasyrityksen kanssa yrityksen syvimpään olemukseen yhdistämällä liiketoimintaymmärryksemme organisaatiokulttuuri- ja kansainväliseen työympäristöymmärrykseemme. Lähestymme työympäristöä perinteisen työympäristökehitystyökalujen lisäksi myös palvelumuotoilutyökaluin. Otamme kehittämisessä huomioon niin fyysisen kuin digitaalisen ja sosiaalisen kontekstin.

Olemme jo vuosia tutkineet muuttuvaa työntekemisenkulttuuria sekä perinteisen toimisto- että paikkariippumattoman työn näkökulmasta. Olemme pioneereja verkostomaisessa ja yhteisöllisessä työtila-ajattelussa. Autamme organisaatioita sekä perinteisessä työympäristökonseptoinnissa kuten myös hajautetun organisaatiomallin toteuttamisessa.

Mottomme on “maailma on monitilatoimistomme”, elämme kuten opetamme.

Lisätietoja: Tero Helenius

Kuntaympäristöt

Urbanisaatio vie ihmisiä kasvukeskuksiin. Digitalisaation mahdollistama paikkariippumaton työ tukee urbanisaation vastatrendinä nousussa olevaa maallemuuttoa. Rakka auttaa kuntia tarttumaan näiden ilmiöiden luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja on näin osaltaan tukemassa kuntien elinvoimaisuutta.

Toimimme kuntien strategisena neuvonantajana kaikissa kaupunki- ja kiinteistökehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Tarvittaessa Rakan edustaja voi myös tulla mukaan asiakkaan tiimiin ulkoistettuna resurssina.

Olemme keskittyneet erityisesti kehityshankkeiden elinkaaren alkuvaiheeseen. Esimerkiksi nopea ja
edullinen esiselvitys antaa asiakkaalle askelmerkit jatkoon. Vaihtoehtoisesti otamme mielellämme myös
kokonaisvastuun hankkeen maaliin viemisestä.

Lisätietoja: Antti Ala-Heikkilä

Monitoimiympäristöt

Resurssien ympäristöä tukeva hyödyntäminen edellyttää tyhjien ja tyhjentyvien rakennusten uuteen käyttöön saattamista. Usein tämä vaatii käyttötarkoituksen muuttamista ja kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Rakka haluaa olla mukana luomassa uusia ratkaisuja, joilla rakennuskanta saadaan nykyistä tehokkaammin
käyttöön.

Olemme erikoistuneet haastavien kiinteistöjen kehittämiseen ja konseptointiin. Palvelumuotoilun
työkaluja hyödyntäen pyrimme löytämään muutkin kuin ilmeisimmät vaihtoehdot. Prosessiin kuuluva markkinatutkimus ja kannattavuuslaskenta varmistaa ideoiden toteuttamiskelpoisuuden.

Laaja-alainen osaamisemme tukee monimuotoisia hankkeita, jotka voivat sisältää työ- ja kaupallisten ympäristöjen lisäksi esimerkiksi kulttuuri-, museo- ja liikuntatiloja. Usein tällaisten hankkeiden toteuttaminen vaatii myös liiketoiminta- ja ansaintamallien sekä omistusrakenteiden miettimistä uudesta näkökulmasta.

Lisätietoja: Antti Ala-Heikkilä

Asiakkaat

Yhdistämme käyttäjäymmärryksen omistamiseen

Omistajat

Käytännön kokemus kiinteistösijoittamisesta ja -kehittämisestä antaa meille pohjan ymmärtää kiinteistön omistajan tarpeet ja ajatusmallin. Kokemus kaupallisista ympäristöistä ja työympäristöistä luo ymmärryksen käyttäjien tarpeista. Yhdistettynä nuo tarkoittavat asiakkaallemme kannattavampaa
liiketoimintaa.

Toimimme asiakkaidemme strategisena kumppanina kiinteistö- ja aluekehittämisessä. Tavoitteenamme on luoda asiakkaan kiinteistöomaisuudelle uutta arvoa esimerkiksi vuokrattavuutta parantavilla toimilla tai hakemalla kiinteistölle kokonaan uusi käyttötarkoitus.

Ota yhteyttä: Antti Ala-Heikkilä

Käyttäjät

Laaja-alainen osaamisemme sekä pitkä kokemuksemme työympäristöjen ja kaupan parissa on antanut meille vahvan pohjan auttaa yrityksiä ja organisaatioita muotoilemaan toimintaansa loppukäyttäjälähtöisesti.

Lähestymme hankkeissamme tehtävää usein palvelumutoiluntyökaluja käyttäen asiakas- ja käyttäjäkokemuksen kautta. Uskomme että toimintaympäristöt ovat rikas yhdistelmä liiketoimintaa, ihmisiä ja tilaa – kaikilla omat lainalaisuutensa ja käyttäytymismallinsa.

Ota yhteyttä: Tero Helenius

Vaiheet

Keskitymme menestymisen mahdollistamiseen

Esiselvitys

Esiselvityksessä kartoitamme hankkeen lähtötilanteen ja siihen vaikuttavat tekijät.

Lopputuloksena syntyy tilanteen kuvaus, yhteenveto mahdollisista etenemistavoista ja yleispiirteinen kuvaus mahdollisista ratkaisuista. Esiselvitys luo pohjan jatkokehitykselle ja mahdollistaa asiakkaan niin halutessa myös jatkon kilpailuttamisen.

Konseptointi

Konseptointivaiheessa etsitään taloudellisesti ja toiminnallisesti paras ratkaisu. Tähän vaiheeseen voi
sisältyä alustavan suunnittelun lisäksi myös esimerkiksi toteutettavuustutkimus ja markkinan testaaminen. Pitämällä kannattavuuslaskennan mukana prosessissa varmistamme konseptin taloudellisen toteutettavuuden.

Konseptointivaiheessa on mahdollista luoda eniten arvoa sekä tehdä pahimmat virheet. Juuri tästä syystä konseptointivaiheen tärkeys korostuu hankkeissa.

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa käynnistetään varsinainen suunnittelutyö ja viimeistellään valittu konsepti.
Haluttaessa Rakka voi ottaa kokonaisvastuun hankkeesta.

Innovaatiosetelillä tai ilman? Kyllä, onnistuu.