Rakka ja Helsingin Kiinteistötuotto Oy ovat aloittaneet yhteistyön HKT:n hallinnoimien kiinteistöjen houkuttelevuuden kasvattamiseksi. Ensimmäinen yhteistyöhanke on jo liikkeellä. Tavoitteena on rakentaa kiinteistökohtaista houkuttelevuutta kehittämällä kiinteistöstä kullekin asiakasryhmälle mahdollisimman kiinnostava kokonaisuus mm. tilojen, palveluiden ja ilmeen osalta. Osana yhteistyötä Rakka tuottaa vuokralaisen tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivat tilankäyttöratkaisut sekä kiinteistönomistajan markkinointia ja vuokrausta tukevan visuaalisen materiaalin.  

”Olemme kasvattaneet jo vuosien ajan käyttäjäymmärrystämme systemaattisesti tutkimalla meneillään olevia toimitila- ja työympäristöilmiöitä sekä niiden suhdetta kotimaiseen markkinaan. Uskomme, että erilaisten  työympäristöjen laadun merkitys organisaatioiden tukena korostuu yhä enemmän tulevaisuudessa. Nyt tuomme työympäristö- ja käyttäjäosaamisemme toimitilojen omistajien ja managerien käyttöön” sanoo Rakan työympäristöstrategi Tero Helenius.  

Työn murroksesta johtuvat uudet tarpeet sekä koronan siivittämänä muuttumassa oleva työympäristökulttuuri tulee muuttamaan kiinteistöjen käyttöä dramaattisesti.

”Useat organisaatiot pohtivat jo tahoillaan työn murrosta ja reagoivat siihen kukin tavallaan. Edessämme on huikea määrä mahdollisuuksia tuottaa uuden tyyppisiä työympäristöratkaisuja. Koskaan ennen ei ole markkina ollut yhtä vastaanottavainen taloudellisesti ja toiminnallisesti paremmille ratkaisuille. Tämä tulee muuttamaan toimitilamarkkinaa tarjoten toimitilojen omistaville yrityksille sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia että huomattavia riskejä” sanoo Rakan kiinteistökehittämisestä vastaava Antti Ala-Heikkilä.

”Näemme jo nyt kuinka eri toimijoilla on tarvetta uuden tyyppisille toimitilaratkaisuille. Epävarmuuteen halutaan nyt vasta luomalla sekä turvallinen että joustava työympäristö. Haluamme antaa yrityksille mahdollisuuden vastata markkinoiden tuomaan haasteeseen auttamalla yrityksiä parantamaan työympäristöolojaan. Tässä Rakan työympäristö- ja suunnitteluosaaminen tukee meitä erinomaisesti” kertoo Helsingin Kiinteistötuotto Oy:n toimitusjohtaja Kari Kontturi.