Veripalvelun vuokrasopimuskauden lopun lähestyessä organisaatiossa heräsi tarve pohtia nykyisen toimitilan soveltuvutta toimintaan. Alkoi prosessi, jonka aikana tuli arvioida miten Veripalvelussa tehdään työtä tulevaisuudessa ja millainen tila tukisi työtä parhaiten.

Rakan osakas, Tero Helenius, muotoili Veripalvelulle tulevaisuuden työn vision ja avusti Veripalvelua heidän toimintaansa parhaiten tukevan toimitilan valinnassa.

Osana työtä Helenius veti Veripalvelussa tulevaisuuden työympäristöä koskevia työpajoja niin toimisto- kuin laboratoriotyötä tekeville. Työpajojen ja tulevaisuustyön kautta muodostui laaja kokonaisuus työntekemisestä ja kulttuurista.