Rakan uusin tulokas ja vastavalmistunut arkkitehti Marianna teki diplomityönsä työympäristöihin ja monipaikkaisuuteen liittyen. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka organisaation työympäristö voisi tukea monipaikkaista ja liikkuvaa työtä. Työssä keskityttiin tutkimaan, mikä ylipäätänsä on organisaation tarjoamien tilojen rooli, kun työympäristö on laajentunut koskemaan muitakin paikkoja kuin perinteistä toimistoa, ja miten organisaation tarjoamissa tiloissa voidaan arkkitehtonisin keinoin tukea tällaista laajemmalle ulottuvaa työtä.

Työn tapaustutkimuskohteena toimi Tampereen korkeakouluyhteisö ja etenkin yhteisön liikkuvat työntekijät. Diplomityö toteutettiin tapaustutkimuksen osalta Tampereen korkeakouluyhteisön Kampuskehitysyksikön toimeksiannosta. Työhön haastateltiin verkkokyselyn kautta yhteensä 91 korkeakouluyhteisön työntekijää keväällä 2020. Heistä 23 aktiivisinta osallistui myöhemmin etänä pidettyihin yksilöhaastatteluihin. Kysymykset koskivat usealla kampuksella ja eri paikoissa työskentelyä, mikä nousi koronaepidemian aiheuttaman etätyösuosituksen vuoksi yhä ajankohtaisemmaksi teemaksi. 

Työn päätuloksena syntyi sekä yleisluonteisemmat suunnitteluperiaatteet että tarkemmat työkalut tukemaan tapaustutkimuskohteen työympäristöjen suunnittelua. Tuotettujen käyttäjälähtöisten apuvälineiden perusteella suunnittelija tietää kokonaisvaltaisemmin, mitä ottaa huomioon monipaikkaisen tietotyön tukemiseksi organisaation tilojen suunnittelussa.