Työympäristö- kehittämisen to-do'ot

Keräsimme lokakuisen LinkedIn-postauksemme ja siihen tulleiden kommenttien pohjalta listan teemalla “Neuvoja työympäristökehittämistä miettivälle organisaatiolle”. Kiitos kaikille postausta kommentoinneille.

Tarve ja tavoitteet kirkkaaksi

Panosta riittävästi prosessin alkuvaiheeseen ja kartoita organisaatiosi työkulttuuria ja tulevaisuuden tavoitteita: Millainen rooli toimistolla on hybridityössä? Millä tavoin toimiston tulisi tukea työntekijöiden työtä ja hyvinvointia?

Nosta toimintamallit ja työtavat kehittämiseen kärkeen

Katso yli fyysisen tilan: kulttuuri ohjaa tilan tarvetta. Muutos tapahtuu nimenomaan työnteon tavoissa ja tavassa antaa merkityksiä tilalle.

Valitse strateginen kumppani

Palkkaa ulkopuolista apua: tiimi, jossa on sekä suunnitteluosaamista että organisaatiokulttuurin kehittämisen, fasilitoinnin ja työtilamuutoksen johtamisen osaamista.

Perusta projektiryhmä

Projektiryhmä, jossa on selkeät tavoitteet ja roolit on avain onnistumiseen. Resurssoi riittävästi ja vastuuta selkeästi!

Osallista henkilökunta

Ihmiset haluavat vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Älä pelkää toiveiden tynnyriä. Osallistaminen auttaa suhtautumaan toiveisiin myös realistisesti. Paras tulos syntyy asiantuntijoiden ja henkilöstön yhteisestä vuoropuhelusta.

Johda tiedolla

Hyödynnä mittaamista ja dataa ymmärtääksesi paremmin muutostarpeet, jotta pystyt johtamaan työympäristömuutosta laadukkaammin.

Tue muutoksessa

Muutosta on aina johdettava. Tue esihenkilöitä ja henkilöstöä tarvittaessa sparrauksen, valmennuksen ja koulutusten avulla. Näin sitoutat henkilöstön osaksi muutosta. Viesti muutoksesta riittävästi prosessin jokaisessa vaiheessa.

Tee kehittämisestä jatkuvaa

Jatka työympäristömuutosta myös muuton jälkeen. Työympäristökehittäminen on jatkuva prosessi ei vain yksi projekti, kehitä siis sinnikkäästi!

Rakka Works on työympäristökehittämiseen erikoistunut suunnittelu- ja konsulttitoimisto. Autamme organisaatioita ymmärtämään ja kehittämään tulevaisuuden työn vaatimukset täyttäviä tiloja, toimintamalleja ja kulttuuria.