Rakka tutki asiakkaan pyynnöstä hyvin mielenkiintoisen vanhan makasiinin uusiokäyttöä ja sillä matkalla syntyi kiehtova konsepti, jossa yhdistyy uudella raikkaalla tavalla uuden tyyppiset työympäristöt, kulttuuri, kauppa ja majoitusliiketoiminta. 

Kiinteistö itsessään asetti konseptille hyvin suuria rajoitteita, jotka halusimme nähdä uuden konseptin tukipilareina esteiden sijaan. Usein ajatellaan, että vanhojen rakennusten uudelleenkonseptointi on vaikeaa, tai mahdotonta, rajoitteista johtuen. Sen sijaan, että antaisimme rajoitteiden typistää konseptimme, päätimme antaa sen syntyä ja kasvaa rajoitteista. Rajoitteet ovat informaatiota, dataa, jonka avulla voidaan ohjelmoida uuden konseptin ydin ja dynamiikka.

Rakka loi rakennukseen konseptin, joka synnyttää uuttaa yhdistämällä ja limittämällä toimintoja siten, että niistä syntyy uusia hybriditoimintamalleja. Mallit ovat perusta uusille liiketoimintamalleille ja toimintatavoille. Konseptin tavoitteena oli, ja on, ravistella perinteisiä ajatusmalleja liiketoiminnasta ja tarjottavista palveluista.