Rakan osaka Tero Helenius muotoili Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmalle heidän coworking-toimintoansa koskevan strategian ja työympäristökonseptin. Tehtävänä oli auttaa Varmaa löytämään toiminnon kohderyhmä, palvelun positiointi ja sisältö. Työn tulema perustettiin yhteisöllistentyötilojen kehittymisvisioon ja siihen miten maailmalla tapahtuva kehitys on sovellettavissa kotimaan markkinaan. 

Työ sisälsi tulevaisuusvision, useita strategiatyöpajoja sekä konseptikäsikirjan tuottamisen. Konseptikäsikirjaan kerättiin pääkohdat joiden avulla Varman on mahdollista jatkojalostaa toimintoa tulevien kohteiden avulla.