Etänä vai toimistolla

  • Post category:Blogi

Pandemia-aikana tehtyjen tutkimusten mukaan koronapandemia ja etätyöhön siirtyminen edistivät asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöiden itseohjautuvuutta. Tämä ”autonomialoikka” ilmeni lisääntyneenä mahdollisuutena vaikuttaa työtehtävien toteutustapoihin, työrytmiin, taukoihin, työn aloittamis- ja lopettamisaikoihin sekä myös paikkoihin, joissa työtä tehdään.

Continue ReadingEtänä vai toimistolla

Diplomityö: Työ & Paikka – Monipaikkaista tietotyötä tukevat organisaation tilat, case: Tampereen korkeakouluyhteisö

  • Post category:Blogi

Rakan uusin tulokas ja vastavalmistunut arkkitehti Marianna teki diplomityönsä työympäristöihin ja monipaikkaisuuteen liittyen. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka organisaation työympäristö voisi tukea monipaikkaista ja liikkuvaa työtä. Työssä keskityttiin tutkimaan, mikä ylipäätänsä on organisaation tarjoamien tilojen rooli, kun työympäristö on laajentunut…

Continue ReadingDiplomityö: Työ & Paikka – Monipaikkaista tietotyötä tukevat organisaation tilat, case: Tampereen korkeakouluyhteisö

Havaintoja työtilan valinnasta

  • Post category:Blogi

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa yhteisöllisen työtilan valintaan? Millä perustein itse valitsin? Vastasivatko ensiajatukset lopputulemaa? Näihin etsitään vastauksia seuraavaksi. Sain ensitöikseni Rakalla mahdollisuuden lähteä tutkimaan ja kokeilemaan, millaisessa ympäristössä haluaisin töitäni jatkossa tehdä. Rakalla toimintatapamme kuuluu, että jokainen saa itse valita…

Continue ReadingHavaintoja työtilan valinnasta

Normaalia ei ole

  • Post category:Blogi

Elämme hetkeä, jossa organisaatiot pohtivat kuumeisesti mitä työympäristöt heille merkitsevät. Miten työtä tehdään tänään, miten huomenna. Työnantajien aika muutokseen vastaamiseen alkaa loppua. Vanhaan ei ole palaamista. Mikä on uusi, mikä on uutta. Turuilla ja toreilla puhutaan uudesta normaalista. Meillä on…

Continue ReadingNormaalia ei ole

WST: Työympäristöjen tulevaisuus on itsemittaamisessa

  • Post category:Blogi

Korona-pandemia kiihdyttää itsemittaamisen käyttöönottoa työympäristöjen kehittämisessä. ”Mitä jos voisit ennakoida tulevan flunssan ja siten voisimme yhdessä estää sen leviämisen työyhteisöihin. Mitä jos aamulla herätessäsi voisit ottaa huomioon työpäivääsi suunnitellessasi edellisen päivän stressin ja muuttaa työsi sisältöä ja valita sen mukaan…

Continue ReadingWST: Työympäristöjen tulevaisuus on itsemittaamisessa

WST: Korona-epidemia ja etätyö

  • Post category:Blogi

Miten Korona-virus vaikuttaa paikkariippumattomantyön kehittymiseen. Viime päivien ja viikkojen aikana Korona-epidemia on koitellut meitä kaikkia ennen näkemättömillä tavoilla. Epidemian alkaessa päädyin pohtimaan sen mahdollisia vaikutuksia työn tekemiseen. En vielä siinä vaiheessa halunnut lähteä vetämään mitään johtopäätöksiä, koska jokainen muutos tuo…

Continue ReadingWST: Korona-epidemia ja etätyö

End of content

Jokin meni vikaan, pahoittelut.